Nishi-Shinbashi JK Bldg. 3F
3-15-12 Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105-0003

Google Maps