Fukushima Prefecture

A Beginner’s Guide to Tohoku’s Michinoku Coastal Trail