area guide

hiroo street
Akihabara

Tokyo Neighborhood Guide: Akihabara

kamata

Kamata: Tokyo’s Multi-Ethnic Shitamachi