3-4-30 Shiba-koen, Minato-ku

105-0011

Google Maps