Restaurants & Bars

Scarpetta Tokyo

Jingumae Lanka-ka

Shibuya Yokocho

shippoku shuttershock nagasaki

Nagasaki Shippoku Hamakatsu

Tsubaki Chaya

Fujimatsu Ojika Island Nagasaki Folk House Restaurant

Folk House Restaurant Fujimatsu

ishiyaki nagasaki

Nagasaki-style Ishiyaki Barbeque

ikinokura-distillery-sake-iki-shochu

Ikinokura Distillery Co., Ltd.