Yuyado Souan is located in Shimane Prefecture's famous Yunokawa Hot Spring…