Ayumi Ito made her movie debut in Nobuhiko Obayashi’s “Mizu no Tabibito: Samurai Kids” at…