Daici Ano © Hiroshi Senju Museum Karuizawa

Daici Ano © Hiroshi Senju Museum Karuizawa